Outils pour utilisateurs

Outils du site


kantuak:nere_etorrera_lur_maitera

Nere etorrera lur maitera

Mon retour à la terre aimée

Paroles / Hitzak

Hara, nun diran mendi maiteak
hara, nun diran zelaiak!
baserri eder zuri-zuriak,
iturri eta ibaiak.
Hendaian nago zoraturikan
zabal-zabalik begiak.
Hara, Euskalerri, lur hoberikan
ez da Europa guztian!

Oi, Euskal Herri, eder maitea,
Hara, hemen zure semea.
Bere lurrari muin ematera
beste gabe etorria!
Zuregatikan emango nuke
pozik bai nere bizia,
beti zuretzat, hil arteraino,
gorputz ta arima guztia.

Gero, pozik bai Donostiara,
Okendo haren lurrera.
Zeru polit hau utzi beharra,
nere anaiak, hau pena!
Irutxuloeta maitagarria,
nere tokia zu zera,
Veneziaren grazia guztiak
gaur Donostian badira.

Agur, bai, agur Donostiako
nere anaia maiteak,
Bilbaotikan izango dira
aita zaharraren berriak.
Eta gainera hitz neurtuetan,
garbi esanaz egiak.
sudamerikan zer gertatzen dan
jakin dezaten guztiak.

Traduction

Voilà où sont nos montagnes bien-aimées
Voilà où sont nos plaines,
nos fermes aux couleurs blanches,
Nos plaines et nos rivières.
C'est depuis Hendaye que je les admire
les yeux grands ouverts.
Voilà, le Pays Baque, d'endroit plus beau
il n'y en a pas dans toute l'Europe.

Oh, Pays Basque, bel aimé,
Voici ton fils venu
pour embrasser sa terre
et personne d'autre.
Je te donnerai,
oui, ma vie avec joie.
Pour toujours à toi, jusqu'à la mort,
tout mon corps et mon âme.

Ecoute / Entzun

Références

kantuak/nere_etorrera_lur_maitera.txt · Dernière modification : 2024/01/01 15:57 de jesponde

Sauf mention contraire, le contenu de ce wiki est placé sous les termes de la licence suivante : CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki